KALİTE & ÇEVRE & İSG POLİTİKAMIZ

Prefabrik yapı sektöründe, faaliyet gösteren firmamız;

> Yapılan bütün çalışmaları ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmeyi,

> Uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmayı, müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,

> Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi performanslarını sürekli iyileştirmek için süreçlerimize yönelik amaç ve hedefler koymayı, bu amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmeyi,

> Üretim ve Hizmet için yapılan her işte, önce İş Güvenliğini düşünmeyi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını minimize etmeyi,

> Çevreye karşı duyarlı olmayı, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,

> İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri başta olmak üzere çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarına öncelik vererek bilinçli ve profesyonel bir çalışan kadrosuna sahip olmayı,

> Sürekli iyileştirmeler yaparak teknolojiye uyum sağlamayı,

Kalite, Çevre ve İş Sağılığı ve Güvenliği Politikası olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

 

Can YETİŞTİREN

Şirket Müdürü

Back to Top